NOW LIVE AT : 99.5/99.7 (Colombo) | Alexa | Google Home | Playstore | Appstore

தேசிய விளையாட்டு கவுன்சிலுக்கு புதிய உறுப்பினர்கள் நியமனம்!

கலாநிதி மையா குணசேகர தலைமையிலான தேசிய விளையாட்டு கவுன்சிலுக்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஹரின் பெர்னாண்டோ உறுப்பினர்களை நியமித்துள்ளார்.

Share:

Related Articles