NOW LIVE AT : 99.5/99.7 (Colombo) | Alexa | Google Home | Playstore | Appstore

முன்னாள் சுகாதார சேவைகள் பிரதி பணிப்பாளர் கைது!

இம்யூனோகுளோபுலின் இறக்குமதி தொடர்பில் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினரால் முன்னாள் சுகாதார சேவைகள் பிரதி பணிப்பாளர் ஹேரத் குமார கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Share:

Related Articles