NOW LIVE AT : 99.5/99.7 (Colombo) | Alexa | Google Home | Playstore | Appstore

மேலும் சில அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் விலை குறைப்பு!

மேலும் சில அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் விலையை லங்கா சதொச நிறுவனம் குறைத்துள்ளது.

நான்கு வகையான அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் விலை இவ்வாறு குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

சம்பா அரிசி, கொண்டைக்கடலை, பருப்பு மற்றும் சிவப்பு அரிசி ஆகியவற்றின் விலைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதன்படிஇ ஒரு கிலோ சம்பா அரிசியின் விலை 6 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதன் புதிய விலை 222 ரூபாவாகும்.

ஒரு கிலோ கடலையின் விலை 6 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதன் புதிய விலை 549 ரூபாவாகும்.

மேலும்இ ஒரு கிலோ பருப்பு ஒரு கிலோ கிராமின் விலை 5 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் புதிய விலை 295 ரூபாவாகும்.

அத்துடன்இ சிவப்பு அரிசி ஒரு கிலோ கிராமின் விலை 3 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டு அதன் புதிய விலை 269 ரூபாவாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Share:

Related Articles