NOW LIVE AT : 99.5/99.7 (Colombo) | Alexa | Google Home | Playstore | Appstore

BREAKING – ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்பு

2024 ஆம் ஆண்டுக்கான ஜனாதிபதித் தேர்தல் தொடர்பாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு விசேட அறிப்பொன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, எதிர்வரும் ஜனாதிபதித் தேர்தல் செம்டெம்பர் 17 ஆம் திகதிக்கும் ஒக்டோபர் 16 ஆம் திகதிக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் நடத்தப்படும் என தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு சற்று முன் அறிவித்துள்ளது.

Share:

Latest Updates

Categories

Follow Us

Related Articles