NOW LIVE AT : 99.5/99.7 (Colombo) | Alexa | Google Home | Playstore | Appstore

22 இந்திய மீனவர்கள் கைது!

இலங்கை கடற்பகுதியில் அத்துமீறி நுழைந்து மீன்பிடியில் ஈடுபட்ட 22 இந்திய மீனவர்களும் 3 மீன்பிடி படகுகளும் இலங்கை கடற்படையினரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. 

Share:

Latest Updates

Categories

Follow Us

Related Articles