NOW LIVE AT : 99.5/99.7 (Colombo) | Alexa | Google Home | Playstore | Appstore

Cook With கோமாளியில் வந்த மிகப்பெரிய மாற்றம்

Vijay TV Cook With கோமாளியில் ஒரு மாற்றத்தை செய்து இருக்கிறது.

இதற்கு முன் கோமாளியாக இருந்து, அதன் பின் Cook With கோமாளி தொகுப்பாளராக மாறிய மணிமேகலையை மீண்டும் கோமாளியாக மாற்றி இருக்கின்றனர்.

தற்போது வெளியாகி இருக்கும்Promoவில் காட்டப்பட்டு இருக்கிறது.

Share:

Related Articles